4. Koga vještice štuju?

U vještičarstvu se vjeruje da postoji jedna sila koja sadrži sve ikad kreirano. Ta univerzalna energija/sila ne upravlja svemirom, ona jest svemir. Pošto je nemoguće predočiti što je ta sila ona se u vještičarstvu najčešće dijeli na dva aspekta – muški i ženski – Božicu i Boga – po uzoru na prirodu. Ta personalizacija opće sile olakšava ljudskom mozgu povezivanje sa tom silom. Pojedinci ponekad žele otići korak dalje pa koriste nešto detaljnije koncepte: Isis, Odin, Pan, Dianna… To je individualna odluka koja ovisi o pojedincu.

Pages: 1 2 3 4 5