Knjiga Sjenki

Robert Bruce: Psihička i duhovna samoobrana

Psihička i duhovna samoobrana Jump to comments

Bio-energetske vježbe izgradnje

Izgradnja područja ruku i šaka

Energetsko tijelo izmjenjuje i privlači energiju u sebe kroz šake i druga mjesta. Jednostavnije je zamisliti da je energija sastojak atmosfere. Atmosferska energija ima različite kvalitete. Ruke i stopala sadržavaju gusto zbijene receptore izmjene energije, posebice mjesta dlanova i donja strana završetka prstiju.

Energetska područja šaka i ruku moraju biti pročišćena od blokada. Ovaj postupak povećava njihov energetski potencijal i ujedno pojačava dotok energije putem istih. Imajte na umu da je ovaj početnički rad stimuliranja rađen istodobno dok se sistem prilagođava i uči. Rad brzo daje rezultate i napredak je očit. Stimulacije ubrzo postaje jednostavnija, napredak brži i pojavljuje se čitav niz akcija.

Vježba područja prstiju:
Vježba se radi na svakom pojedinom prstu počevši od palca na jednoj, pa na drugoj ruci. Vježbu radite zatvorenih očiju, što je jako bitno u početku kad prsti i ruka reagiraju.

– radite sa svakim palcem i zglobom prsta (stimulirajte područje drugom rukom ili predmetom masirajući ga a potom stanite sa masiranjem i pokušajte osjetiti iste pokrete bez diranja). Stimulirajte samo gornji vrh palca (ne sa strane i ne s donje strane). Ako imate problema raditi na ovaj način možete koristiti stimuliranje i bočne strane i donje strane.
– Stimulirajte cijelo područje svakog pojedinog gornjeg prsta jedan po jedan, na obje ruke, počevši od velikog zgloba prema vrhu prsta dok ne reagiraju. Osjećajte i upamtite dodire za vrijeme stimulacije. Potom okrenite ruku i ponovite postupak sa druge strane također počevši od zgloba prema vrhu prsta.
– uhvatite prst po cijeloj dužini drugom rukom i kružno potežite ruku kojom masirate prema vrhu prsta (spiralna kretnja), ponavljajte postupak dok prst ne reagira.
– stimulirajte cijelo donje područje ruke prekrivajući sve prste od vrhova prstiju. Na taj način skrećete pažnju na područje cijele ruke.
– koristite stimulaciju širom cijelog područja svih prstiju
– pokušajte usmjeriti pažnju na samo jednu ruku dok u isto vrijeme ponavljate gornju stimulaciju na obje ruke.

Vježba područja dlana:
Područje dlanova i prstiju sadrže gusto zbijenu koncentraciju energetskih portova.

– brzim pokretima masirajte donje područje cijelog dlana i prstiju na svakoj ruci.
– Pokušajte razdvojiti svjesnost jedne i druge ruke dok ih istovremeno masirate od zgloba šake do vrhova prstiju.
– Rad na dlanovima može izazvati intenzivni osjećaj protoka energije u dlanovima i prstima. Ovi osjeti obično prolaze i slabe brže nego oni rađeni na stopalima koji mogu biti dosta burni.
– (provedite bar 20 sekundi radeći ove vježbe), zamišljajte da upijate energiju kroz cijelo područje ruke i pokušajte osjetiti gibanje energije od prstiju prema zapešću u svim smjerovima
– Ponovite rad na drugoj ruci
– Pokušajte se dobro koncentrirati i usredotočiti na obje ruke istovremeno, ponavljajući vježbu
– Ravnim brzim pokretima masirajte cijelo područje gornje strane ručnog zgloba na lijevoj ruci
– Ponovite vježbu na donjoj strani lijevog zgloba
– Spiralnim pokretima (tako da rukom obuhvatite cijeli zglob) masirajte cijelo područje lijevog zgloba
– Ponovite vježbe na desnom zglobu
– Pokušajte razdvojiti svjesnost pojedine ruke (zgloba) dok ih istovremeno masirate (ovo može učiniti druga osoba umjesto vas)

Rad na laktu
– ravnim pokretima masirajte područje lakta s vanjske strane lakta
– ponovite postupak s unutarnje strane lakta
– spiralnim pokretom masirajte cijelo područje lakta s unutarnje i vanjske strane
– ponovite postupak na drugoj ruci
– pokušajte razdvojiti svjesnost jednog i drugog lakta dok ih istovremeno masirate

Rad na ramenima:

Svako rame sadrži nekoliko velikih sekundarnih centri. Radite vježbu oko 20 sekundi sa svakim ramenom ili duže prema potrebi. Ako vam je lakše radite vježbe podbočeni.

Rad na području cijele ruke:

Pojedine putove na području ruke je obično teško dohvatiti, pa nije potrebno vježbu raditi detaljno već se ravnim pokretima prijeđe prostor ruke od prstiju do ramena oštrijim pokretima.
– kroz vanjski dio lijeve ruke od prstiju do dlana, do zgloba, do lakta i vanjskog dijela ramena
– postupak se ponavlja kroz unutarnji dio ruke od prstiju do zgloba, do unutarnjeg dijela lakta, do nutarnjeg dijela ramena
– postupak se ponavlja na drugoj ruci
– potom pokušati osjetiti pokrete masaže na obje ruke i razdvojiti svjesnost jedne i druge ruke

Ponovo, imajte na umu da nakon ovog teškog i neumornog rada na energetskom tijelu vježbe treba svakodnevno ponavljati. Novi sistem je vrlo napredan i rezultati se osjećaju vrlo brzo, a pojedini dijelovi energetskog tijela mogu odgovoriti povećanom osjetljivošću.

Pages: 1 2 3 4

3 Responses to “Robert Bruce: Psihička i duhovna samoobrana”

  1. admir Says:

    ZAPRAVO PRAVA ISTINA JE DA MAGIJOM NEMOŽETE POVRIJEDITI NIKOGA NI POMOĆI NIKOME.MAGIJOM SE MOŽETE ZAŠTITITI OD NESREĆA I KLETVI.BACANJE KLETVI ZAHTJEVA VELIKU MRŽNJU.

  2. Monex Says:

    Opisi promenjenog stanja u funkcionisanju nekog organa i njihovi nazivi na latinskom postali su tako medicinska literatura i nauka i paljivo su sistematizovani za potrebe medicinske edukacije. Ubacivanjem odreenih medikamenata hemikalija u ovaj sistem odreene biohemijske reakcije se remete a simptomi bolesti koji su esto neprijatni na taj nain se minimiziraju ili nestaju.

  3. hemp Says:

    Opisi promenjenog stanja u funkcionisanju nekog organa i njihovi nazivi na latinskom postali su tako medicinska literatura i nauka i paljivo su sistematizovani za potrebe medicinske edukacije. Ubacivanjem odreenih medikamenata hemikalija u ovaj sistem odreene biohemijske reakcije se remete a simptomi bolesti koji su esto neprijatni na taj nain se minimiziraju ili nestaju. Do ovog zakljuka doktor Hamer je doao tako to je prvo uoio da itav organizam pravilno funkcionie samo ako se adekvatno napaja energijom i to se regulie sistemom napajanja koji radi u dve faze a promenu faze rada ukljuivanje i iskljuivanje vri autonomni nervni sistem koji je u medicinskoj literaturi zbog toga podeljen u dva dela i nazvan simpatiki i parasimpatiki.

Leave a Reply

Categories